Scientific commitee

Presidents:

Basili S. (Rome, I),
Campesi I. (Sassari, I),
Migliaccio S. (Rome, I),
Montella A. (Sassari, I)

Members:

Giannetta E. (Rome, I),
Greco E. (Rome, I),
Raparelli V. (Rome, I),
Seghieri G. (Pistoia, I),
Ostuni A. (Potenza, I),
Tannenbaum C. (Montreal, CND),
Regitz-Zagrosek V. (Berlin, D)